Děkujeme za váš zájem inzerovat vaši konanou akci na brněnském informačním a zábavním portále www.brnopoint.cz, sekci "KAM V BRNĚ".

V inzerci bude uvedeno: název akce, místo, datum a čas jejího konání, s proklikem na popis dané akce vč. aktivní URL adresy této akce. Inzerát je možné uveřejnit na portále max. 90 dnů před datem začátku konání akce. Cena za inzerci činí 150 Kč. Na základě objednávky bude objednavateli inzerce vystavena faktura. Inzerce bude realizována do max. do 2 pracovních dní po úhradě fakturované částky, tj. jejím připsáním na bankovní účet dodavatele inzerce. Pokud tedy budete mít zájem o tuto službu, vyplňte prosím níže uvedený formulář.

Kromě výše uvedeného, vám na portále můžeme nabídnout inzerovat akci v sekci "POZVÁNKA NA AKCE" (střední sloupec). V této inzerci je uvedeno ve dvou řádcích základní informace o dané akci s proklikem na URL adresu této akce. Cena činí 300 Kč za první měsíc zveřejnění, za každý další den zveřejnění 6 Kč. Možnost je i inzerovat i formou Plakátu (střední sloupec) o rozměru 330 x 380 px. Cena za tuto inzerci činí 600 Kč za první měsíc zveřejnění, za každý další den zveřejnění 12 Kč.

DIVES club s.r.o.
provozovatel portálu
mobil: 777 909 696
e-mail: brnopoint@email.cz

 

Formulář k vyplnění: